Publicaties

16 02, 2023

In- en uitstroom in 2022: Analyse KPMG

Door |16 februari 2023|Publicaties|Reacties uitgeschakeld voor In- en uitstroom in 2022: Analyse KPMG

Jaarlijks analyseert KPMG de in- en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties. De publicatie over 2022 is het NVBW bestuur aangereikt door Johan van Hoof en Jan Joost Wobben van KPMG-branchegroep Woningcorporaties. De meest opvallende zaken in 2022: Het aantal instromers vanuit andere sectoren is (weer) erg beperkt Veel doorstroming vanuit [...]

25 06, 2021

Geactualiseerde ‘Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie’

Door |25 juni 2021|Nieuwsbrieven, Publicaties|Reacties uitgeschakeld voor Geactualiseerde ‘Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie’

De NVBW en VTW hebben de handreiking voor de Raad van Commissarissen en de bestuurder voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst en benoemingsbesluit geactualiseerd. De wijzigingen zijn technisch van aard. De handreiking ziet op het aangaan van arbeidsovereenkomsten waarop de WNT en de hieruit voortvloeiende Regeling (normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting) direct van toepassing zijn. [...]

14 02, 2020

In- en uitstroom van corporatiebestuurders in 2019

Door |14 februari 2020|NVBW, Publicaties|Reacties uitgeschakeld voor In- en uitstroom van corporatiebestuurders in 2019

De update van de KPMG publicatie "Aankomst en vertrek: Analyse van in- en uitstroom van corporatiebestuurders in 2019" is onlangs gepubliceerd. Welke wisselingen hebben er plaatsgevonden in 2019? Wat was de man/vrouw verhouding en wat is de omvang van het bestuur?  Van de ruim 350 corporaties zijn 202 corporaties onderzocht. Dat zijn alle corporaties met [...]

18 11, 2019

Sectorale Regeling 2020 vastgesteld

Door |18 november 2019|Nieuwsbrieven, NVBW, Publicaties|Reacties uitgeschakeld voor Sectorale Regeling 2020 vastgesteld

Minister Ollongren heeft de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting vastgesteld. Deze is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. De bezoldigingsmaxima van de klassen A tot en met G die gelden voor de toegelaten instellingen in 2019, zijn per 1 januari 2020 met 3,2% verhoging aangepast en vervolgens afgerond naar boven op een duizendvoud in [...]

12 07, 2019

Duurzaam inzetbare medewerkers: terugblik op de NVBW-masterclass van juni 2019

Door |12 juli 2019|Masterclass, NVBW, Publicaties|Reacties uitgeschakeld voor Duurzaam inzetbare medewerkers: terugblik op de NVBW-masterclass van juni 2019

Hoe houd je je medewerkers gelukkig en daarmee inzetbaar? Daarover ging de NVBW-masterclass over duurzame inzetbaarheid op 19 juni 2019. Hoogleraar Wilmar Schaufeli vertelde over het belang van bevlogen medewerkers en leidinggevenden. FLOW-directeur Johannes Osinga presenteerde een handreiking over duurzame inzetbaarheid. En NVBW-leden gingen met elkaar in gesprek en concludeerden: vergeet ook je eigen [...]

29 04, 2019

Update tweede wetsevaluatie WNT

Door |29 april 2019|Nieuwsbrieven, NVBW, Publicaties|Reacties uitgeschakeld voor Update tweede wetsevaluatie WNT

In 2018 is het Ministerie van BZK gestart met de tweede wetsevaluatie WNT, welke op 31 december 2020 afgerond moet zijn. Minister Kasja Ollongren heeft in oktober 2018 het bijhorende plan van aanpak aan de Tweede Kamer aangeboden. De NVBW is samen met AW en VTW gevraagd om vanuit de corporatiesector deel te nemen [...]

4 04, 2019

Nieuw beoordelingskader Geschiktheid en Betrouwbaarheid

Door |4 april 2019|Nieuwsbrieven, NVBW, Publicaties|Reacties uitgeschakeld voor Nieuw beoordelingskader Geschiktheid en Betrouwbaarheid

De Autoriteit Woningcorporaties (AW) heeft onlangs het eerste beoordelingskader ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’ uit december 2016 aangepast. Een belangrijke aanpassing in het kader 2019 is de vergroting van de termijn waarbinnen een bestuurder (her)benoemd moet worden na een positieve zienswijze. Deze is nu 9 maanden (voorheen 6 maanden). Deze aanpassing is op verzoek van de [...]

1 02, 2019

Woningcorporaties en de WNT 2017

Door |1 februari 2019|Nieuwsbrieven, NVBW, Publicaties|Reacties uitgeschakeld voor Woningcorporaties en de WNT 2017

De Autoriteit Woningcorporaties (AW) heeft op 28 januari jl de rapportage met informatie over de bezoldiging en beëindigingsuitkeringen aan topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen bij woningcorporaties in 2017 gepubliceerd. Conclusie is dat de bezoldiging van de ruim 2.300 toezichthoudende en leidinggevende topfunctionarissen bij woningcorporaties in 2017 voldeed aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Wel zijn er 172 [...]

2 10, 2017

Digitalisering anno 2017 – NVBW masterclass 20 september 2017

Door |2 oktober 2017|Masterclass, Nieuwsbrieven, Publicaties|Reacties uitgeschakeld voor Digitalisering anno 2017 – NVBW masterclass 20 september 2017

De masterclass die tot doel had het vergroten van de kennis op het gebied van digitalisering stond onder leiding van Ruben Maes. Michel de “Buzzmaster” vroeg de aanwezigen verbinding te maken met het Buzzmaster netwerk. Op die manier werd de interactiviteit van de bijeenkomst vormgegeven. Patrick Klerks (oprichter van het collectief ‘Online [...]