Lidmaatschap

Via de NVBW krijgen leden toegang tot een informeel netwerk van collega-bestuurders van woningcorporaties. De vereniging treedt op als belangenbehartiger, zorgt voor kennisdeling en professionalisering (permanente educatie).

Contributie
De leden van de NVBW (tevens Aedes-lid) betalen een contributie die ieder jaar op de plenaire vergadering wordt vastgesteld. Voor 2020 is de contributie vastgesteld op €500,-. Aedes faciliteert de NVBW om niet middels de beschikkingstelling van een coördinator, de daarbij behorende secretariële ondersteuning en de verzorging van de uitvoerende activiteiten met betrekking tot de boekhouding. Om die reden wordt aan niet-Aedes leden een aanvullend lidmaatschapsbedrag in rekening gebracht. Van niet-Aedes leden vragen wij een extra bijdrage van €950,-.

De bijdrage aan de Regeling Juridische Bijstand (t.w. €105,- ex BTW) wordt dit jaar door de NVBW gedragen. De Regeling geldt voor alle NVBW leden en wordt samen met de contributiebrief verstuurd. Voor meer informatie hierover kunt u een mail sturen naar nvbw@aedes.nl 

Aanmelden? Klik op de balk boven aan de foto.

Contact
Heeft u nog vragen over de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties, neem dan contact op met de coördinator, mevrouw Christiane Hogeweg.