PE-reglement Bestuurders Woningcorporaties

Op het Aedes-congres van 20 november 2014 hebben de leden van Aedes ingestemd met het verplicht stellen van Permanente Educatie (PE). De leden bekrachtigden hiermee het belang van de ontwikkeling van kennis en kunde onder bestuurders. Aedes heeft hiertoe een PE-reglement Bestuurders Woningcorporaties vastgesteld dat met ingang van 1 januari 2015 van kracht is. Het bestuur van de NVBW wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de deskundigheid van haar leden. Zodoende is mogelijk om PE-punten toe te kennen aan de NVBW bijeenkomsten. Voor elk contactuur wordt 1 PE-punt toegekend.

De uitgangspunten zijn:
1. 108 PE-punten te behalen in drie jaar op de volgende aandachtsgebieden:

  • a. Strategie, beleid en communicatie
  • b. Veranderkunde en innovatie
  • c. Leiderschap, cultuur
  • d. Governance en risk
  • e. Vastgoed en financiën
  • f. Maatschappelijke verankering

2. Te behalen bij geaccrediteerde opleidingen/opleiders
3. Te administreren in het jaarverslag van de corporatie en webportal
4. Verplichtend voor bestuurders en statutair-directeuren van de leden van Aedes

Het bestuur van de NVBW heeft besloten een bijdrage te willen leveren aan het ontwikkelen van de deskundigheid van haar leden. Ze heeft daartoe samenwerking gezocht met adviesbureau Atrivé. Deze organisatie is geaccrediteerd door het CRKBO. Door deze samenwerking kunnen voor alle NVBW masterclasses PE-punten worden toegekend. Voor elk contactuur wordt 1 PE-punt toegekend. Voor elke bijeenkomst wordt een flyer gemaakt met de leerdoelen en het aantal te behalen PE-punten.