Statuten en Huishoudelijk Reglement

Professionaliteit en belangenbehartiging
In de statuten van NVBW is vastgelegd dat het doel van de vereniging is om, ten eerste, de professionaliteit van de bestuurders van woningcorporaties te bevorderen. Ten tweede behartigt de vereniging de belangen van de professionele bestuurders van woningcorporaties als werknemers. Alleen bestuurders van woningcorporaties kunnen lid van NVBW zijn. Om een kopie van de NVBW statuten te ontvangen kunt u mail sturen naar nvbw@aedes.nl

Huishoudelijk Reglement