BIJEENKOMSTEN

Tweedaagse

9 november - 10 november

WELKOM BIJ DE NVBW

De NVBW is een netwerk, een klankbord, een initiator en een denktank. De vereniging stelt zich ten doel de professionaliteit van de bestuurder van een woningcorporatie te bevorderen.

Dit gebeurt door inzicht te verstrekken in recente maatschappelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen in brede zin en door middel van discussieverdieping aan te brengen in kennis, verantwoordelijkheden en rolinvulling van de directeur-bestuurder.

Belangenbehartiger
De NVBW behartigt de belangen van de bestuurder als werknemer in brede zin. De vereniging treedt daartoe in overleg met relevante partijen binnen en buiten de corporatiesector.

Activiteiten
De NVBW biedt een breed scala aan activiteiten aan, zoals bijeenkomsten en masterclasses waaraan PE-punten worden toegekend.

NIEUWS

Masterclass en ALV 13 september

Presteren in tijden van schaarste – van uitdaging naar succesvolle strategie

De krapte op de arbeidsmarkt is een gegeven waar wij als werkgever mee te maken hebben en dat geldt ook voor onze ketenpartners. En dat […]

Reactie onderzoek Nieuwsuur

Den Haag, 23 juni 2023 – Bestuurders moeten belangenverstrengeling vermijden. Dat is de basis van ons standpunt.

Vanuit de rol van belangenbehartiger van de bestuurders heeft het NVBW-bestuur gesproken met Aedes en VTW. […]