Meld u aan als nieuw NVBW-lid

BIJEENKOMSTEN

NVBW Tweedaagse in Den Haag

11 november van 12:00 - 12 november van 14:00

WELKOM BIJ DE NVBW

De NVBW is een netwerk, een klankbord, een initiator en een denktank. De vereniging stelt zich ten doel de professionaliteit van de bestuurder van een woningcorporatie te bevorderen.

Dit gebeurt door inzicht te verstrekken in recente maatschappelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen in brede zin en door middel van discussieverdieping aan te brengen in kennis, verantwoordelijkheden en rolinvulling van de directeur-bestuurder.

Belangenbehartiger
De NVBW behartigt de belangen van de bestuurder als werknemer in brede zin. De vereniging treedt daartoe in overleg met relevante partijen binnen en buiten de corporatiesector.

Activiteiten
De NVBW biedt een breed scala aan activiteiten aan, zoals bijeenkomsten en masterclasses waaraan PE-punten worden toegekend.

NIEUWS

Bezoldigingsmaximum WNT 2022

De minister heeft de aanpassing van het bezoldigingsmaximum van de WNT in de Staatscourant bekend gemaakt.  Het algemeen bezoldigingsmaximum is met 3 procent verhoogd van 209.000 euro naar 216.000 euro. Dit bedrag […]

TWITTER

  • Bezoldigingsmaximum WNT 2022 - https://t.co/XNsFI8GlMc - #NVBWnetwerk
    about 2 weken ago