BIJEENKOMSTEN

Masterclass

13 september van 09:00 - 13:00

Tweedaagse

9 november - 10 november

WELKOM BIJ DE NVBW

De NVBW is een netwerk, een klankbord, een initiator en een denktank. De vereniging stelt zich ten doel de professionaliteit van de bestuurder van een woningcorporatie te bevorderen.

Dit gebeurt door inzicht te verstrekken in recente maatschappelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen in brede zin en door middel van discussieverdieping aan te brengen in kennis, verantwoordelijkheden en rolinvulling van de directeur-bestuurder.

Belangenbehartiger
De NVBW behartigt de belangen van de bestuurder als werknemer in brede zin. De vereniging treedt daartoe in overleg met relevante partijen binnen en buiten de corporatiesector.

Activiteiten
De NVBW biedt een breed scala aan activiteiten aan, zoals bijeenkomsten en masterclasses waaraan PE-punten worden toegekend.

NIEUWS

Zomerbijeenkomst 31 mei a.s.

What the hack!?

We zijn gehackt!
Wat nu?

Groot nieuws in 2022: Acht woningcorporaties zijn gehackt door een beruchte groep cybercriminelen.
Een zogenaamde ransomware-aanval waarvoor losgeld wordt gevraagd.
Nu we meer dan een jaar verder zijn, […]