Meld u aan als nieuw NVBW-lid

BIJEENKOMSTEN

Masterclass

10 februari 2023 van 09:00 - 13:00

Zomerbijeenkomst

31 mei 2023 van 14:00 - 19:00

Masterclass

13 september 2023 van 09:00 - 13:00

Tweedaagse

9 november 2023 - 10 november 2023

WELKOM BIJ DE NVBW

De NVBW is een netwerk, een klankbord, een initiator en een denktank. De vereniging stelt zich ten doel de professionaliteit van de bestuurder van een woningcorporatie te bevorderen.

Dit gebeurt door inzicht te verstrekken in recente maatschappelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen in brede zin en door middel van discussieverdieping aan te brengen in kennis, verantwoordelijkheden en rolinvulling van de directeur-bestuurder.

Belangenbehartiger
De NVBW behartigt de belangen van de bestuurder als werknemer in brede zin. De vereniging treedt daartoe in overleg met relevante partijen binnen en buiten de corporatiesector.

Activiteiten
De NVBW biedt een breed scala aan activiteiten aan, zoals bijeenkomsten en masterclasses waaraan PE-punten worden toegekend.

NIEUWS

Intersectorale intervisie vanaf januari 2023

NVBW leden kunnen zich weer aanmelden voor reflectiegesprekken met bestuurders uit verschillende sectoren. De deelnemers hebben een functie als bestuurder en komen uit de zorg, het onderwijs, kennisinstituten en de culturele sector. Het doel hiervan […]

BZK kondigt wetswijziging WNT aan

Minister Hanke Bruins Slot heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een wetswijziging van de Wet Normering Topinkomens. Het plan van de minister is om medio 2023 met een tweede evaluatiewet WNT te komen, die wordt […]

TWITTER

  • Bezoldigingsmaximum WNT 2022 - https://t.co/XNsFI8GlMc - #NVBWnetwerk
    about 1 jaar ago