Publicaties

Op deze pagina vindt u handreikingen, evaluaties en publicaties over onderwerpen die voor bestuurders van woningcorporaties relevant zijn.

Modelovereenkomst update juni 2021

Handreiking Toezicht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Beoordelingskader Geschiktheid en Betrouwbaarheid 2019

Woningcorporaties en de WNT in 2017
Rapport AW over de bezoldiging en ontslaguitkeringen aan topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen bij woningcorporaties.