Jaarlijks analyseert KPMG de in- en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties. De publicatie over 2022 is het NVBW bestuur aangereikt door Johan van Hoof en Jan Joost Wobben van KPMG-branchegroep Woningcorporaties.

De meest opvallende zaken in 2022:

  1. Het aantal instromers vanuit andere sectoren is (weer) erg beperkt
  2. Veel doorstroming vanuit management van andere corporaties
  3. Man-vrouwverhouding blijft stabiel: een derde van bestuurders is vrouw
  4. Van vast naar interim wordt een patroon
  5. 2023 belooft een roerig jaar te worden
  6. Einde van een tijdperk: er is nog maar één driehoofdig bestuur

Analyse van in- en uitstroom van corporatiebestuurders in 2022
KPMG-branchegroep Woningcorporaties, februari 2023

Lees verder in de Publicatie Aankomst en Vertrek 2022.