27 07, 2021

Proef verkorte procedure verlengd tot invoering nieuwe Woningwet

Door |27 juli 2021|Nieuwsbrieven|Reacties uitgeschakeld voor Proef verkorte procedure verlengd tot invoering nieuwe Woningwet

De Autoriteit woningcorporaties (Aw)  heeft op haar website bekend gemaakt dat de proef, waarbij de zienswijze van de Aw gebaseerd is op de beoordeling van de Raad van Commissarissen, is verlengd. Met de nieuwe Woningwet komt er een nieuwe procedure geschiktheid en betrouwbaarheid voor alle zienswijzen. Tot die tijd kunnen corporaties een aanvraag zienswijze Geschiktheid [...]

25 06, 2021

Geactualiseerde ‘Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie’

Door |25 juni 2021|Nieuwsbrieven, Publicaties|Reacties uitgeschakeld voor Geactualiseerde ‘Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie’

De NVBW en VTW hebben de handreiking voor de Raad van Commissarissen en de bestuurder voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst en benoemingsbesluit geactualiseerd. De wijzigingen zijn technisch van aard. De handreiking ziet op het aangaan van arbeidsovereenkomsten waarop de WNT en de hieruit voortvloeiende Regeling (normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting) direct van toepassing zijn. [...]

21 06, 2021

NVBW reageert op open consultatie beleidsregels Aw

Door |21 juni 2021|Nieuwsbrieven|Reacties uitgeschakeld voor NVBW reageert op open consultatie beleidsregels Aw

De Aw (Autoriteit woningcorporaties) heeft naar aanleiding van de herziening van de Woningwet de beleidsregels opgesteld. Deze beschrijven de wijze waarop de Aw omgaat met de beoordelingsruimte die de wet op onderdelen geeft. Bij het voortraject is de NVBW betrokken geweest bij de thema's 'geschiktheid en betrouwbaarheid' en 'onverenigbaarheden'. Via een open consultatie konden partijen [...]

23 11, 2020

Intersectorale intervisie: er zijn 3 plekken beschikbaar!

Door |23 november 2020|Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor Intersectorale intervisie: er zijn 3 plekken beschikbaar!

NVBW leden kunnen zich aanmelden voor reflectiegesprekken met bestuurders uit verschillende sectoren. De deelnemers hebben een functie als bestuurder en komen uit de zorg, het onderwijs, kennisinstituten en de culturele sector. Het doel hiervan is om van gedachten wisselen met collega-bestuurders over vraagstukken, die u in uw rol als bestuurder tegenkomt, om zo tot nieuwe inzichten [...]

10 11, 2020

Christiane Hogeweg nieuwe secretaris en coördinator

Door |10 november 2020|Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor Christiane Hogeweg nieuwe secretaris en coördinator

Per 1 november 2020 is Christiane Hogeweg de nieuwe secretaris en coördinator van de NVBW. Hiermee volgt zij Barbara Mossinkoff op, die de nieuwe verenigingssecretaris bij Aedes is geworden. Christiane werkt sinds 2012 bij Aedes. Naast haar functie bij de NVBW blijft zij belangenbehartiger duurzaamheid bij Aedes.

15 09, 2020

NVBW-ambassadeurs gezocht!

Door |15 september 2020|Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor NVBW-ambassadeurs gezocht!

Wilt u het gezicht worden van de NVBW in uw regio? Vindt u het leuk om nieuwe collega-bestuurders te informeren en enthousiast te maken over de vereniging? Om mee te denken over thema’s voor de masterclasses? Om onze activiteiten in de regio te promoten? Wordt dan NVBW-ambassadeur! De ambassadeurs krijgen een belangrijke en actieve [...]

8 07, 2020

Intersectorale intervisie: er is weer plek!

Door |8 juli 2020|Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor Intersectorale intervisie: er is weer plek!

NVBW leden kunnen zich aanmelden voor reflectiegesprekken met bestuurders uit verschillende sectoren. Het doel hiervan is om van gedachten wisselen met collega bestuurders  over vraagstukken die u in uw rol als bestuurder tegenkomt om zo tot nieuwe inzichten komen in kwesties over het werk. Werkwijze In een vaste groep van ongeveer 6 bestuurders uit verschillende [...]

3 12, 2019

Save the date: NVBW ledenvergadering en masterclass 12 februari 2020

Door |3 december 2019|Masterclass, Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor Save the date: NVBW ledenvergadering en masterclass 12 februari 2020

U kunt zich alvast aanmelden voor de NVBW ledenvergadering en masterclass op 12 februari 2020! De masterclass zal in het teken staan van “De opkomst van organisatienetwerken: van corporatiebestuurder naar netwerkbestuurder”. Woningcorporaties werken steeds meer samen met andere organisaties aan complexe maatschappelijke vraagstukken, maar deze samenwerking brengt ook bijzondere governancekwesties met zich mee.  Deze [...]

18 11, 2019

Sectorale Regeling 2020 vastgesteld

Door |18 november 2019|Nieuwsbrieven, NVBW, Publicaties|Reacties uitgeschakeld voor Sectorale Regeling 2020 vastgesteld

Minister Ollongren heeft de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting vastgesteld. Deze is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. De bezoldigingsmaxima van de klassen A tot en met G die gelden voor de toegelaten instellingen in 2019, zijn per 1 januari 2020 met 3,2% verhoging aangepast en vervolgens afgerond naar boven op een duizendvoud in [...]

8 11, 2019

Algemeen bezoldigingsmaximum 2020

Door |8 november 2019|Geen categorie, Nieuwsbrieven, NVBW|Reacties uitgeschakeld voor Algemeen bezoldigingsmaximum 2020

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2018 is de contractuele loonstijging per maand van de sector overheid 3,2%. Een verhoging van € 194.000 met dit percentage, afgerond naar boven op een duizendvoud in euro’s, leidt tot de vaststelling van het algemeen bezoldigingsmaximum voor [...]