De Autoriteit woningcorporaties (Aw)  heeft op haar website bekend gemaakt dat de proef, waarbij de zienswijze van de Aw gebaseerd is op de beoordeling van de Raad van Commissarissen, is verlengd.
Met de nieuwe Woningwet komt er een nieuwe procedure geschiktheid en betrouwbaarheid voor alle zienswijzen. Tot die tijd kunnen corporaties een aanvraag zienswijze Geschiktheid en Betrouwbaarheid indienen via de proef verkorte procedure of via de reguliere procedure.

Zie het bericht van de Aw voor meer informatie.