De minister heeft de aanpassing van het bezoldigingsmaximum van de WNT in de Staatscourant bekend gemaakt.  Het algemeen bezoldigingsmaximum is met 3 procent verhoogd van 209.000 euro naar 216.000 euro. Dit bedrag zal ingaan op 1-1-2022.

De sectorregeling voor woningcorporaties zal in november bekend worden gemaakt.