NVBW leden kunnen zich weer aanmelden voor reflectiegesprekken met bestuurders uit verschillende sectoren. De deelnemers hebben een functie als bestuurder en komen uit de zorg, het onderwijs, kennisinstituten en de culturele sector. Het doel hiervan is om van gedachten wisselen met collega-bestuurders over vraagstukken, die u in uw rol als bestuurder tegenkomt, om zo tot nieuwe inzichten te komen in kwesties over het werk.

Zie ook het eerdere bericht over de intersectorale intervisie.

Werkwijze
In een vaste groep van ongeveer 6 bestuurders uit verschillende sectoren wordt een vraagstuk van een van de deelnemers besproken via het stellen van vragen over een ingebrachte casus. Voorbeelden van thema’s die aan de orde komen zijn:

  • Integriteit in de organisatie
  • Betrekken van de organisatie bij innovaties
  • Bevorderen van de omslag naar zelfverantwoordelijk bij de medewerkers
  • Rol, invloed en relatie met de Raad van Commissarissen

De bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur en worden begeleid door een ervaren facilitator. De groep start met een kennismakingsbijeenkomst. Daarna is er eens per 6 weken een bijeenkomst. De data en locatie worden in overleg vastgesteld. Bijeenkomsten zullen starten rondom april 2021.

PE-punten
Per intervisietraject van 7 bijeenkomsten worden 16 PE-punten toegekend via de Orde van Organisatieadviseurs (OOA).

Kosten:
Voor 7 bijeenkomsten bedragen de kosten per persoon € 1.015,- excl. BTW en locatiekosten.

Opgeven en informatie
Mocht u zicht hiervoor willen opgeven of meer informatie hierover willen ontvangen, mail dan naar Christiane Hogeweg (c.hogeweg@aedes.nl)