De VTW heeft voor haar leden 2 handreikingen gedeeld op haar website.

  • ‘De smalle en brede werkgeversrol van de commissaris’
    Monika Milz en Henk Jan van den Bosch beschrijven de werkgeversrol, waarbij breder wordt gekeken dan het vinden en houden van de bestuurder, maar ook het aandacht hebben voor het team aan de top en talentmanagement.
    De handreiking is te vinden op de website van de VTW.
  • ‘Het beoordelen van de bestuurder – met behulp van het model uit het rapport Kracht en tegenkracht’
    Marilieke Engbers zoomt in op het model uit het rapport Kracht & Tegenkracht dat de RvC kan gebruiken bij de belangrijkste vraag die hij zich vanuit de werkgeversrol moet stellen: Hoe geschikt is de bestuurder in de context van de organisatie, nu en in de toekomst?
    Ook deze handreiking is te vinden op de website van de VTW.