In 2019 heeft een ledenonderzoek plaatsgevonden omdat wij graag uw mening wilden horen over wat u van de NVBW vindt, waar de toegevoegde waarde zit of kan zitten en wat u in de toekomst zou willen qua dienstverlening en inhoudelijke thema’s.

Wij zijn erg blij met het hoog aantal respondenten en de mooie resultaten, nogmaals hartelijk dank voor jullie inbreng en betrokkenheid!
Een paar aandachtspunten uit het onderzoek hebben wij op 12 februari uitgebreid met een deel van jullie besproken.

Een paar wijzigingen
Graag informeren wij jullie over een aantal wijzigingen die wij naar aanleiding hiervan zullen doorvoeren.

  • Planning en verdieping masterclasses: de bijeenkomsten zullen ook op andere dagen dan de woensdag worden gepland (de volgende staat gepland op vrijdag 11 september) en er zal meer aandacht komen voor verdieping.
  • Er komt meer aandacht voor de communicatie met leden (o.a. duidelijkheid over strategische overwegingen waarom we wel/niet voor bepaalde zaken kiezen).
  • Benutten van kennis binnen de vereniging: bij elke masterclass houden we rekening met collega bestuurders die expert zijn op een specifiek thema en nemen we de tijd voor interactie tussen bestuurders.
  • Inzetten op werving nieuwe NVBW leden. Nieuwe bestuurders worden altijd vrijblijvend uitgenodigd voor het bijwonen een bijeenkomst. Daarnaast introduceren wij het NVBW ambassadeurschap (meer informatie hierover volgt op korte termijn).
  • Inlogcode website: we zin in gesprek om naar de mogelijkheden te kijken dit makkelijker te maken. Het besloten gedeelte zal echter blijven vanwege -soms- gevoelige onderwerpen.

Heeft u nog vragen of suggesties? Stuur een mail naar: nvbw@aedes.nl