Laden Evenementen

Masterclass: Boardroom in verbinding met het maatschappelijk netwerk 
Van RvC-leden wordt een actieve rol in het maatschappelijke netwerk en betrokkenheid bij de strategie van de corporatie verwacht. Zo staat dat (nog explicieter) in de Governancecode uit 2020. In deze masterclass willen we ingaan op de dynamiek in de boardroom die dit met zich meebrengt. Hoe ga je als bestuurder om met de manier waarop commissarissen hun maatschappelijke rol invullen? Wat als ze dat heel verschillend doen? Wat betekent dit voor je eigen rolinvulling? Hoe kun je elkaar versterken?

Onder andere zal Rienk Goodijk (bijzonder hoogleraar Governance en GITP) ons meenemen in de ontwikkelingen in het strategisch partnerschap tussen bestuur en intern toezicht.

Thema’s die in de masterclass terugkomen zijn machtsverhoudingen, de netwerkrol in de praktijk en manieren om in een heerschappijvrije ruimte samen strategie te ontwikkelen.

Ledenvergadering en 10-jarig bestaan
Voorafgaand aan de masterclass vindt de NVBW-ledenvergadering plaats. Na afloop staan we stil bij het 10-jarig bestaan van de NVBW. We sluiten af met een gezamenlijke lunch.

Houd de website in de gaten voor updates van het programma.

Aanmelden kunt u via deze link.