Minister Hanke Bruins Slot heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een wetswijziging van de Wet Normering Topinkomens. Het plan van de minister is om medio 2023 met een tweede evaluatiewet WNT te komen, die wordt nog nader uitgewerkt.

In de brief wordt een samenvatting gegeven van de Evaluatie WNT 2016-2020. Als mogelijke verbeter- en vereenvoudigingspunten benoemt zij het bezoldigingsbegrip, de definitie van de begrippen WNT-instelling en topfunctionaris, interim-normering, toezicht en handhaving.

De brief is te vinden op de website van de Tweede Kamer.