Noaberschap in Twente én tussen corporatiebestuurders

Zonder coronarestricties trapt Annelies op een natte donderdag 17 november de tweedaagse in Twente af. Een prachtige regio waarin de inwoners het ‘Bruto Twents Geluk’ hoog waarderen. Tegelijk is het een regio met een nieuwbouwopgave, maar vooral een opgave in het verduurzamen en transformeren van het bestaande bezit. WoON Twente trekt samen op als samenwerkingsverband van stedelijke en landelijke corporaties van verschillend formaat. De corporaties helpen elkaar en kijken over het individueel belang heen.

Lees meer in de Sfeerimpressie Tweedaagse Twente. Deelnemers ontvingen deze eerder al per mail.