Privacy & Cookies

NVBW PRIVACY POLICY

 

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die de NVBW (Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties) verwerkt van haar leden.

Indien u lid wordt van NVBW, geef u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacy policy te verwerken. Wij adviseren u om de privacy policy goed door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. VERANTWOORDELIJKE
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
NVBW, Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag

2. WELKE GEGEVENS VERWERKT NVBW EN VOOR WELK DOEL

2.1        In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Voornaam, achternaam, gebruikersnaam, email, naam organisatie, adres organisatie, provincie, mobiel telefoonnummer

2.2        De NVBW verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Conform NVBW statuten wordt een ledenregister bijgehouden. Hierin worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voornaam, achternaam, email, naam organisatie, adres organisatie, provincie, mobiel telefoonnummer.
 2. Facturatie
  Voor de facturatie van de contributie en andere producten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voornaam, achternaam, email, naam organisatie, adres organisatie, provincie.
 3. Uitnodigingen
  Voor de verzending van uitnodigingen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  voornaam, achternaam, email, naam organisatie.
 4. Mailingen
  Voor de verzending van mailingen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  voornaam, achternaam, email, naam organisatie.
 5. Ledenlijst op de website (afgeschermd gedeelte)
  De ledenlijst op een afgeschermd deel van de website is alleen zichtbaar voor de andere leden met als doel om op een eenvoudige manier contact met elkaar te kunnen leggen. Op deze plaats zijn de volgende persoonsgegevens voor de andere leden zichtbaar: voornaam, achternaam, email, naam organisatie, adres organisatie, provincie, mobiel telefoonnummer.
 6. PE-punten
  Om de certificaten van de verworven PE-punten te kunnen verstrekken worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voornaam, achternaam, email, naam organisatie.
 7. Nieuwsberichten
  Voor de verzending van mailingen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voornaam, achternaam, email, naam organisatie.

E-mail berichtgeving (opt-out):

De NVBW gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de NVBW.  Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

 1. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN BEWERKERS

3.1      Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de NVBW passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

3.2      Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de NVBW gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 1. INZAGERECHT, VERWIJDERING, KLACHTEN EN VRAGEN

 

4.1      Via de ledenadministratie van de NVBW kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De NVBW zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

4.2      Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

4.3      Indien u klachten hebt over de wijze waarop de NVBW uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, neem dan contact op met de ledenadministratie.

4.4      Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacy policy kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: nvbw@aedes.nl

 

 1. WIJZIGINGEN

Deze privacy policy kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de NVBW privacy policy te bekijken.