Op de ledenvergadering van 11 maart hebben de leden van de NVBW Annelies Barnard benoemd als voorzitter.

Annelies heeft veel ervaring als bestuurder van een woningcorporatie en is al jaren een betrokken lid van de NVBW. Momenteel is zij directeur-bestuurder van de Woningstichting in Wageningen. Daarvoor werkte ze in die functie bij Woningstichting Nieuwkoop.
Veel ervaring in de sector heeft ze opgedaan in haar tijd bij Quintis, waarin ze bij veel corporaties over de vloer kwam.

“In de afgelopen jaren heb ik als deelnemende bestuurder mogen ervaren hoe waardevol de rol van de NVBW is. Een belangrijke rol bij  het bieden van een netwerk, versterking van onze eigen professionalisering tot haar belangenbehartigersrol voor ons als bestuurders. Drie belangrijke onderwerpen die ook naar de toekomst toe aandacht blijven vragen. Hiervoor wil ik mij graag inzetten en het goede werk van het bestuur en in het bijzonder van Karin voort zetten.”

Het bestuur is blij met deze benoeming, wenst Annelies veel succes en kijkt uit naar de samenwerking!

Daarbij wil het bestuur vertrekkend voorzitter Karin Verdooren hartelijk danken voor haar inzet gedurende 7 jaar in het bestuur van de NVBW. Ze was een verbindende voorzitter en heeft dit altijd met veel inzet en passie gedaan. We hopen haar nog vaak te mogen begroeten bij bijeenkomsten van de NVBW.